Incendium Fire System Solution

Jsme engineeringová společnost, zabývající se dodávkami výrobků a zařízení pro pěnové a vodní protipožární bezpečnostní systémy zejména pro průmyslové aplikace. S naším profesionálním týmem projektantů, konstruktérů a servisních pracovníků poskytujeme engineering na dílčí a kompletní dodávky. Používáme nejmodernější softwary, technologie a další vybavení, které nám umožňuje kromě nových dodávek také analyzovat, servisovat, modernizovat nebo kompletně nahradit stávající zařízení.

Disponujeme oprávněním pro zprostředkování, distribuci a prodej výrobků a zařízení protipožární ochrany v rámci České Republiky, Slovenské Republiky a Polska.

Naše dodávky splňují kritéria evropské normy CSN EN 13656-2 a alokují se tedy, mimo jiné, v těchto základních oblastech:

•  Nádrže na skladování hořlavých kapalin
•  Sběrné jímky/ sběrné plochy
•  Výrobní prostory
•  Letecké hangáry
•  Prostory pro přečerpávání paliva
•  Recyklace plastů
•  Manipulace a skladování odpadu
•  Zkapalněný zemní plyn (LNG)
•  Skladování pneumatik
•  Námořní přístaviště
•  Olejové transformátory a rozvaděče
•  Kabelové tunely
•  LPG (zkapalněný uhlovodíkový plyn)
•  Sklady – hořlavých látek A a třídy B.
a další...

Solberg

Solberg je globální společnost, která poskytuje komplexní sortiment protipožárních pěn a pěnových protipožárních systémů a vybavení na zakázku. Vysoce kvalitní výrobky od Solbergu poskytují výkon, který potřebujete za příznivou cenu.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře